• Båtlivs register
  • Internationellt certifikat
  • Ekonomi
  • Övrigt
  • Köpekontrakt vid privat köp/försäljning av begagnad fritidsbåt


    Konsumentverket har en samling av mallar för köpekontrakt vid privat försäljning/köp. Du hittar den på http://www.konsumentverket.se/kopa/Privatkop-och-kopekontrakt/