• Båtförbunden
  • Båtriksdag
  • Unionsstyrelsen
  • Kansliet
  • Organisation


    Svenska Båtunionen (SBU) är en medlemsorganisation med 27 medlemsförbund med verksamhet i hela Sverige. 25 av båtförbunden är regionala och har i sin tur anslutit sammanlagt nära 900 båtklubbar. De två övriga förbunden är de rikstäckande klubbarna Kungliga Motorbåtklubben (KMK) och Navigationssällskapet (NAVIS).

    Svenska Båtunionens högsta beslutande organ är Båtriksdagen som hålls årligen. Båtriksdagen beslutar om Svenska Båtunionens mål och inriktning samt väljer styrelsen.

    Se filmen om Svenska Båtunionen